Language:
Home  >  Danh sách kiều bảo ủng hộ biển đảo

DANH SÁCH KIỀU BÀO CANADA ỦNG HỘ BIỂN ĐẢO

01

Nguyễn Mỹ

100

02

Nguyễn Trương Hà Phương

100

03

Bùi Văn Tuấn

100

04

Mai Viết Thu

500

05

Trịnh Đức Long

20

06 Nguyễn Kiều Ngân 20
07 Hải, Hoa, Luyến 60

08

Bùi Văn Hòa

50

09

Phạm Sơn Tùng

50

10

Phạm Sơn Khánh

50

11

Phạm Michael Vinh

50

12

Vũ Thị Xan

50

13

Nguyễn Quang

100

14

Hà Thanh Hương

50

15

Anh Tiện

100

16

Anh Hà

20

17

Nguyễn Hoàng Lạc Thư

200

18

Hoàng Anh và Phương Trang

50

19

Lê Bá Nguyên Lâm

50

20

Lê Mỹ Nguyễn Chi & Lê Bách Danh

50

21

An Nguyễn

200

22

Nguyễn Ngọc Linh

50

23

Nguyễn Hữu Thanh và Ngô thị Loan

100

24

Vũ Mạnh Dũng

50

25

Hoàng Anh Dũng

50

26

Đinh Trần Trâm Oanh

50

27

Vũ Thùy Anh

60

28

Hoàng Ngọc Thúy

100

29

Nguyễn Út

60

30

Ngô Dũng

50

31

Nguyễn La

50

32

Nguyễn Đăng Phúc

160

33

Đặng Trung Phước

100

34

Chung Vinh

100

35

Giang Thuận Ý

100

36

Vũ Trần

50

37

Phạm Thanh tùng

100

38

Trương Đỗ Bình

100

39

Thanh Long

50

40 Thông Du 120
41 Đỗ Ngọc 100
42 Công Su Sam 100
43 Hà Quang Vinh 50
44 Phúc Thach 50
45 Đỗ Sáng 50
46 Long Hằng 60
47 Loang Hà 50
48 Trần Văn Mưu 20
49 Long Lê 100
50 Nguyễn Thu Thủy 30
51 Hoàng & Ngọc 100
52 Cường & Ngọc 50
53 Nguyễn Văn Kiết 150
54 Bùi Quang Hiển 50
55 Andy Lê 20
56 Hồ Vĩnh Định 100
57 Lê Quốc Tuấn 30
58 Trịnh Dương Minh 100
59 Quách Tĩnh Văn 500
60 CB Lưu học sinh Canada 300
61 Một Việt kiều giấu tên 100
62 Lê Quốc Sính 100
63 Nguyễn Vân Anh 100
64  Nguyễn Peter  100
65 Phạm Văn Thành và Nhà hàng Tamashi 1000
66 Hội Việt kiều yêu nước Montreal 80
67 Thái Thị Thanh Mai 75
68 Mai Tú Anh 100
69 Trần Công Dũng 60
70 La Toàn 1000
71 Đào Hà 60
72 Nguyễn Văn Toàn (Hải Phòng) 50
73 Tuấn 40
74 Đoàn Lương 20
75 Đoàn Hiệp 20
76 Đoàn Thắng 20
77 Nguyễn Chín 20
78 Nguyễn Mạnh Hùng 20
79 Thành (NhaTrang) 20
80 Vũ Tuấn 20
81 Nguyễn Hùng Kỳ 20
82 Đại diện hàng không Việt Nam (Vietnam airline) tại Canada 200
83 Gia đình chị Chung - Khỏe 200
84 TRINH DORIS 80 USD
85 Nghiêm Minh Đạo 20
86 Vũ Vân 250
87 Nguyễn Thế Hợi 40
88 Hội đồng hương Hải Phòng 2000
89 Hiệp hội hữu nghị Canada - Việt Nam 100
90 Hội đồng thương mại Canada - Việt nam 1000
91 Lê Ái 100
92 Hồ Minh An & Hồ Minh Khôi 40
93 Nhâm Tài Phúc 50
94 Trương Thị Tường Vân 1000
95 Lê Thị Tuấn 100
96 Nguyễn Thị Kim Thanh 100
97 Một Việt kiều giấu tên 200
98 Diệu Nhật Hương 50
99 Vũ Thị Thanh & Hà Thị Thanh 100
100 Nguyễn Trọng Lương 500
101 Ông Phùng Cường & Bà Phạm Nga 100

 

Danh sách sẽ còn tiếp tục cập nhật...