Language:
Home  >  Vietnam laissez-passers
► HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY THÔNG HÀNH VIỆT NAM
 
        1/ Đối tượng:

        - Người Việt Nam ở Canada còn quốc tịch Việt Nam nhưng không có hoặc không còn hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn;

        - Có nguyện vọng được cấp giấy tờ để về nước.


        2/ Thủ tục hồ sơ phải nộp:

        - 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành (download Mẫu M.02/LS mẫu Word);

        - 03 ảnh cỡ hộ chiếu (4x6 cm), chụp không quá 1 năm (mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu);

        - Bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, giấy chứng minh thư nhân dân);
Nếu không có một trong những giấy tờ trên thì nộp 01 tờ sơ yếu lý lịch (download Mẫu M.01/LS).


        3/ Lệ phí: theo qui định hiện hành.


        4/ Những điều cần lưu ý:


      - Nếu quí vị không thể đến Sứ quán nộp hồ sơ, quí vị có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

 

Nếu quý vị muốn hỏi thêm thông tin: xin liên hệ trực tiếp với Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán: điện thoại trực tiếp (613) 6175279 hoặc 613 8826699, hoặc điện thoại (613) - 236 0772 bấm số 21 hoặc 32 hoặc 25; hoặc fax (613) 236 0819. Xin cám ơn.