Language:
Home  >  Repatriation Procedures
THỦ TỤC HỒI HƯƠNG

Công dân Việt Nam định cư ở Canada có đủ các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và mang hộ chiếu Việt Nam. Nếu có quốc tịch Việt Nam 

nhưng mang hộ chiếu Canada thì phải có xác nhận đã đăng ký công dân tại Đại sứ quán 

- Có lý lịch trong sạch (không phạm tội, không có hành động chống phá Việt

- Có khả năng đảm bảo cuộc sống ở Việt Nam sau khi hồi hương;

 - Có một cơ quan hoặc thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh:

+ Cơ quan cấp Bộ, ngang Bộ, thuộc Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương bảo lãnh trường hợp xin hồi hương để tham gia xây dựng đất 

nước (có vốn đầu tư, chấp nhận việc sử dụng trình độ học vấn hoặc tay nghề cao tại một 

cơ sở thuộc ngành hoặc địa phương...)

+ Thân nhân đủ 18 tuổi có hộ khẩu thường trú ở Vi ệt Nam (cha, mẹ, vợ chồng, 

con, anh, chị, em và người trong dòng tộc) bảo lãnh trường hợp xin hồi hương vì mục 

đích đoàn tụ gia đình và nhân đạo (đảm bảo về nơi ăn ở, việc làm nếu còn sức lao đông, 

nơi nương tựa nếu tuổi già yếu...) 

2- HỒ SƠ: Mỗi người lập 02 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn xin hồi hương (download mẫu HH1) có dán 01 ảnh (cỡ hộ chiếu – passport 

size-chụp không quá 3 tháng) và kèm theo 01 ảnh (ghi rõ họ tên ở mặt sau để Sứ quán 

dùng cho việc cấp Giấy thông hành hồi hương. Khai đầy đủ các mục trong đơn.

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị, có 

chứng nhận của công chứng viên hoặc kèm theo bản chính để Sứ quán đối chiếu và 

- Bản sao giấy tờ (có công chứng hoặc nộp bản chính để Sứ quán đối chiếu 

và chứng nhận) do Chính phủ Canada cấp, chứng minh đã được phép định cư tại 

Canada (cư trú vô thời hạn hoặc vĩnh viễn) như Permanent Resident Card, Citizenship 

* Trường hợp có hộ chiếu Việt Nam nhưng hết giá trị sử dụng, có giấy phép định 

cư tại Canada vô thời hạn, phải làm thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu Việt Nam mới (xem 

phần hướng dẫn cấp đổi hộ chiếu Việt Nam) trước khi nộp đơn xin hồi hương. 

* Trường hợp là người Việt Nam mang hộ chiếu Canada, không có hộ chiếu Việt 

Nam nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam, thì phải có Giấy xác nhận đã đăng ký công dân 

tại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada hoặc phải có Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt 

Nam (xem phần hướng dẫn đăng ký công dân và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt 

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền Canada cấp chứng minh không phạm 

tội trong thời gian sinh sống tại Canada (có dấu của Bộ Ngoại giao).

- Đơn bảo lãnh của thân nhân (lấy mẫu đơn tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh) (khai 

đầy đủ các mục trong đơn), có xác nhận của UBND phường (xã) nơi người bảo lãnh 

thường trú (kèm theo bản sao có công chứng hộ khẩu thường trú của người bảo lãnh); 

Giấy tờ chứng minh hoặc giải trình về mối quan hệ cùng dòng tộc với người bảo lãnh; 

Giấy tờ chứng minh về khả năng đảm bảo cuộc sống sau khi hồi hương.

- Đơn xin hồi hương và các giấy tờ kèm theo phải có chứng thực của Đại sứ 

quán Việt Nam tại Canada

- Hồ sơ hồi hương nộp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada để chuyển về cơ 

quan chức năng ở Việt Nam giải quyết.

- Sau khi Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp Giấy phép hồi hương, Đại sứ 

quán Việt Nam tại Canada sẽ cấp Giấy Thông hành hồi hương để người có nguyện vọng 

hồi hương trở về nước sinh sống. 

- Giấy Thông hành hồi hương có giá trị thay thế hộ chiếu và thị thực khi nhập 

- Nếu Giấy Thông hành hết thời hạn (có giá trị trong 12 tháng), muốn hồi hương 

phải làm lại hồ sơ xin hồi hương.

4- LỆ PHÍ: theo qui định hiện hành

 - Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa

    

EMBASSY OF VIETNAM
55 MacKay Street, Ottawa, ON, K1M 2B2


        Nếu cần thêm các thông tin, đề nghị Quý vị liên hệ với Phòng Công chứng và Hợp pháp hoá Lãnh sự của Đại sứ quán qua số điện thoại: 613 - 236 0772 Ext. 21 hoặc số fax: 613 - 236 2704.